петок, 19 јули 2024

Витаминка ги вработи првите кадри со дуално образование

Објавено на

часот

Сподели

Со влегување во Витаминка тие го започнуваат својот професионален пат во услови што веќе им се познати и за кои што поседуваат почетни потребни квалификации.

Витаминка е поддржувач на процесот за имплементација на дуалното образование со цел примена на докажани и корисни практики во образованието и индустријата. Компанијата ги отвори вратите за учениците и преку моделот на практична работа ги оспособи во едуцирани технички кадри што се подготвени за пазарот на трудот. Во изминатите неколку години, почнувајќи од втора година, пет ученици од првата генерација беа вклучени во практична настава во компанијата. Во втората година од средното образование учениците доаѓаа осум часа во неделата на практична настава, додека во наредните две години учениците имаа по шеснаесет часови организирана практична настава поврзана со образовниот профил, реализирана од сертифицирани ментори. Учениците имаа уникатна можност да се запознаат со процесите на работа, практично да ги совладуваат наставните единици и активно да партиципираат во одредени активности кои што се од значење за нивното стручно оспособување. Во текот на учењето, компанијата обезбеди соодветен надоместок и други потребни услови за успешно спроведување на наставата.

Витаминка АД Прилеп продолжува активно да партиципира во програмата за дуално образование, обезбедувајќи практична настава и целосна поддршка уште на петнаесетина други ученици од профилот Техничар за индустриска мехатроника.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ