четврток, 23 мај 2024

Импресум

Главен уредник
Александар Дамовски

Заменик уредник
Панта Џамбазоски

Македонија
Искра Опетческа

Македонија
Катерина Додевска

Спорт
Ристе Ѓорѓиевски

Спорт
Бојан Наумовски

Свет и Автомобилизам
Петар Пејовиќ

Свет
Марија Ризова

Технички уредник
Александар Ристов

Лектор
Ружица Пејовиќ

Фотографија
Роберт Атанасовски

ЕУ
Јоргос Пападакис

Контакт
[email protected]