недела, 14 јули 2024

126,5 милиони евра нето-приливи во директните иневстиции во првиот квартал

Објавено на

часот

Сподели

Најголем дел 107,2 милиона евра се реинвестираната добивка, 44,7 милиони евра се зголемени инвестиции во сопственичкиот капитал, додека кај меѓукомпанискиот долг се остварени нето-одливи од 25,5 милиони евра.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ