сабота, 20 јули 2024

Блупринт групата очекува и другите членови на Судскиот совет да поднесат оставки

Објавено на

часот

Сподели

„Како група, подолго време ја следиме работата на Судскиот совет. Сметаме дека почитувањето на законот при секојдневното работење на една институција треба да е императив во нејзиното работење. Тие стандарди посебно треба да се однесуваат на Судскиот совет на РСМ кој ја обезбедува и ја гарантира самостојноста и независноста на судската власт согласно Уставот, гарантирање на законитоста во постапувањето и владеење на правото. Сметаме дека единствен начин за враќање на довербата и зачувување на интегритетот на Судскиот совет е избор на нов состав на членови избрани во законска и транспарентна постапка“, се вели во соопштението од Блупринт групата.  

Новите членови на Судскиот совет, се вели во соопштеието, кои ќе бидат избрани од редот на судиите потребно е да бидат судии со интегритет и да поседуваат високи морални и етички квалитети.

„Особено ја истакнуваме потребата кандидатите за членови кои ги избира Собранието да доаѓаат од редот на истакнати правници кои имаат докажано долгогодишно искуство во работата, се препознаени во правната професија и за кои не постои никаков основ за сомнеж за нивна политичка или лична поврзаност со сегашни или поранешни носители на јавни и политички функции. Оттука, се надеваме дека останатите членови на Судскиот совет ќе го преиспитаат своето досегашно постапување и ќе ја покажат и докажат својата професионална етика и морал како членови со што ќе ја исполнат својата должност кон функцијата која ја вршат и ќе ја поднесат својата оставка по примерот на своите двајца доскорешни колег“и, посочуваат од Блупринт групата.  

Во моменти, се вели во соопштението, кога довербата во судството е на незавидно ниско ниво со понирачка тенденција, неопходно е Судскиот совет за да го поврати својот легитимитет согласно Уставот да биде наново екипиран како чувар и гарант на самостојноста и независноста на судската власт, со што ќе започне процесот на враќање на довербата пред сѐ на граѓаните но и на судиите кои полагаат отчет кон Судскиот совет за своето работење.  

Блупринт групата ја сочинуваат Македонско здружение на млади правници (МЗМП), Институт за европска политика (ЕПИ), Институт за човекови права (ИЧП), Коалиција „Сите за правично судење“ (КСПС), Хелсиншки комитет за човекови права и Центар за правни истражувања и анализи (ЦПИА).

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ