петок, 21 јуни 2024

Тетово, Виница и Желино ќе ги плаќаат долговите со обврзници

Министерот за финансии Фатмир Бесими и градоначалниците на Тетово, Билал Касами, на Виница, Миле Петков и на Желино, Блерим Сејдиу денеска ги потпишаа договорите за користење на структурните обврзници издадени од Министерството за финансии за овие три општини.

Објавено на

часот

Сподели

Структурните обврзници, како што известуваат од Министерството за финансии (МФ), се нов финансиски инструмент, кој е воведен со Законот за финансирање на единиците на локалните самоуправи и дава можност на општините да ги користат за подмирување на доспеани, а неплатени обврски. Со нив се овозможува репрограмирање на обврските, но и можност за консолидирање на своите буџети и можност да се фокусираат на својот развој, а износот за издадените обврзници ќе го враќаат во 10-годишни еднакви рати.

„Ова се први структурни обврзници кои ги издаде Министерството за финансии, согласно новиот реформски Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со кои се обезбедуваат повеќе средства за локалните власти, а со цел нивна финансиска стабилност и испорачување квалитетни услуги. Општините Тетово, Виница и Желино, беа локалните самоуправи кои ја искористија оваа еднократна можноста од Законот и поднесоа барање во законски утврдениот рок за издавање структурна обврзница и со тоа да обезбедат средства за исплата на обврските и да се посветат на својот развој“, изјави министерот Бесими.

Министерството за финансии издаде структурни обврзници во вкупен износ од 275 милиони денари, од кои од 250,2 милиона денари за Тетово, 21,7 милиони денари за Желино и 2,5 милиони денари за Виница, така што  со потпишување на договорите, издадените обврзници можат да ги користат за исплата на обврските кон доверителите, подмирувајќи ги обврските кон Управата за јавни приходи или со нив да тргуваат на секундарниот пазар на Берзата.

„Издавањето на структурните обврзници е дел од предвидената реформа за унапредување на фискалната децентрализација и дел од пошироката реформа во управувањето со јавните финансии. Тие претставуваат еден од инструментите кои им стојат на располагање на општините, односно, за зајакнување на нивната финансиска стабилност општините можат да користат и условен кредит“, информираат од Министерството за финансии.

Дополнително, со измените на Законот за  финансирање на единиците на локалната самоуправа, велат од МФ се обезбедија повеќе средства преку зголемување на трансферите од централниот буџет кон општините по основ на данок на личен доход од 3 отсто на 6 отсто  и по основ на ДДВ од 4,5 отсто на 6 отсто. 

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ