Сообраќајка го затвори патот од Сопот кон Гевгелија