сабота, 2 март 2024

Пратениците расправаа по амандманите за предлог Законот за македонски јазик

Објавено на

часот

Сподели

Пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ Велика Стојкова-Серафимовска како еден од предлагачите на амандманите, образложувајќи го амандманот посочи дека во член 4 став 1, точка 6 треба да стои дека е потребно задолжително изучување на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во основното, средното и високото образование во Републиката, како и негово изучување во дијаспората, а не надвор од државата.

Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска како предлагач на Законот посочи дека поимот дијаспора е премногу општ односно не е доволно добро дефинирано што точно претставува дијаспора, и оти е подобро да се користи поимот „надвор од државата“.

Според пратеничката Гордана Силјановска Давкова од ВМРО-ДПМНЕ, поимот „надвор од државата“ не е правничка синтагма и како таков не може да се користи во Уставот.

Пратениците од опозицијата инсистираа и во дел од членовите на Законот да се додаде зборот „македонистика“ како дополнително дообјаснување на одредени членови во законот, но со ова не се согласија предлагачите на Законот и ги одбија тие амандмани.

Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ како предлагачи повлекоа неколку амандмани бидејќи беа исти со амандманите предложени од владечката партија, кои беа усвоени.

Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ бараа во членовите на Законот да стои Републиката, наместо Северна Македонија за да нема повторување, но ова наиде на несогласување од страна на предлагачите на предлог законот и овие амандмани беа одбиени.

Предлагач на законот е Министерството за култура, а целта е подигање на јазичната култура, негување и заштита на македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо, афирмирање на потребата од зголемена општествена и индивидуална грижа за правилна употреба во јавната и во службената комуникација, почитување и унапредување на јазичниот стандард и организирање активности во таа насока.

Со новиот закон, според предлагачот, ќе се прошират областите во коишто задолжително се употребуваат македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо. Ќе се прошири опсегот на задолжително лекторирање текстови што се објавуваат: општите и поединечните акти на законодавната, на извршната и на судската власт и на единиците на локалната самоуправа,  службените документи и текстови на овие органи, но и на јавните установи и институции од областа на културата, образованието и науката.

Првата точка која беше на дневен ред на седницата, а се однесуваше на активности за подготовка на Предлог-програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2024 година, веднаш беше затворена бидејќи рокот за кој беа даде предлог заклучоците е поминат, и не се исполнети условите за гласање по истите.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ