понеделник, 24 јуни 2024

Почна постапката за прогласување на Охридско Езеро за споменик на природата

Објавено на

часот

Сподели

Донесувањето на законот, како што соопштија денеска од ресорното Министерство, произлегло од потребата Охридското Езеро повторно да се прогласи за заштитено подрачје во категоријата „Споменик на пририродата“ – категорија III, согласно Законот за заштита на природата на Република Северна Македонија, како и поради своите уникатни светски природни и културни вредности како и геоморфолошките и хидролошките карактеристики.

Според информацијата, јавноста навреме ќе биде известена за датумот на одржување на јавната расправа, а нацрт законот за прогласување на Охридското Езеро за споменик на природата наскоро ќе биде објавен на порталот на www.ener.gov.mk.

Со донесување на Законот за прогласување на Охридското Езеро за споменик на природата ќе се овозможи зачувување на природната состојба на езерото преку заштита на природните, културните и други вредности како единствена природен феномен во светот, спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на живеалиштата и екосистемите, создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност, како и одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува опстанокот на живеалиштата и видовите.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ