сабота, 2 март 2024
Се нижат реакции по разрешувањето на претседателката на Судскиот совет

Нема правна основа за разрешување на Дамева, реагира Блупринт групата за реформи во правосудството

Објавено на

часот

Сподели

Од Блупринт групата изразуваат загриженост околу, како што наведуваат во денешната реакција, ескалирањето на состојбата при утврдувањето на дневниот ред на вчерашната седница на Судскиот совет.  

Тие апелираат членовите на Судскиот совет на денешната седница да го преиспитаат своето постапување во конкретната ситуација и притоа да ја покажат и докажат својата непристрасност, независност во работењето и дејствувањето како членови на Судскиот совет, со што ќе ја исполнат својата уставна надлежност како гарант на самостојноста и независноста на судската власт во земјата.

Во моменти кога довербата во судството е на незавидно ниско ниво, укажуваат од Блупринт, нужно е Судскиот совет да биде стожер на судската власт преку обезбедување и гарантирање на самостојноста и независноста на судската власт и да биде институција во која судиите и граѓаните ќе имаат голема доверба, а не институција која ниската доверба дополнително ќе ја руинира поради непочитување на законите и произволно постапување со што директно го поткопува уставниот и правниот поредок во земјата. 

„Доколку интенцијата била да се разреши претседателката на Судскиот совет користејќи ја аналогијата за разрешување на судија, сепак самиот чин на разрешување е спорен од причина што Законот за Судски совет на Република Северна Македонија предвидува дека за разрешување на судија потребно е да гласаат 8 члена од присутните членови со право на глас. Во конкретниов случај гласале 7 члена без претходна дискусија и без запазување на постапката која се применува за разрешување на судија“, се наведува во реакцијата.

Од Блупринт наведуваат дека и во досегашното работење на Судскиот совет, на јавните седници имало несогласување помеѓу членовите околу одредени законски одредби, особено кога тие не биле јасно и концизно предвидени во закон или подзаконски акт, но никогаш не се случило Судскиот совет да донесе одлука спротивно на Законот за Судскиот совет и Деловникот за негова работа.

Оттука, како група која подолго време ја следи работата на Судскиот совет, сметаат дека почитувањето на законот при секојдневното работење на една институција треба да се императив во нејзиното работење, а посебно кога станува збор за Судскиот совет, кој ја обезбедува и ја гарантира самостојноста и независноста на судската власт согласно Уставот, како и да води сметка за законитоста во постапувањето и за владеење на правото.

„Изненадени сме од постапувањето на одредени членови на Судскиот совет кои инсистирале на внесување на точка на дневен ред и истовремено одлучување по истата без притоа да се почитува Законот за судскиот совет од причина што законодавецот во Законот не предвидел постапка за разрешување на претседател на Судски совет“ пишува во реакцијата.

Во оваа насока, од групата укажуваат и на недоволното регулирање на одредени законски одредби, што не значи и несоодветно постапување односно произволно толкување на постоечките одредби. Одговорноста на член на Судскиот совет е предвидена во Законот со конкретни одредби за дисциплинска одговорност на член на Советот со наведување на основите за поднесување на барање за дисциплинска постапка за член на Советот. Понатаму е предвидена и постапката за одлучување по барање за покренување на дисциплинска постапка за член на Советот.

„Но, во ниту една одредба од Законот не е предвидена постапка за разрешување на претседател на Судскиот совет или за разрешување на член на Судскиот совет по друг основ освен кога се работи за утврдување на дисциплинска одговорност,“ се појаснува во реакцијата од Блупринт групата, посочувајќи дека до Работната група што ја подготвува новата Стратегија за развој на правосудството, укажале токму на овој недостаток и ја посочиле потребата од регулирање на самата постапка на одговорност на член на Судскиот совет.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ