недела, 14 април 2024

Министерството за финансии ја издаде 21-та емисија обврзници за денационализација од 6 милиони евра

Објавено на

часот

Сподели

Средствата доделени преку обврзниците државата ќе ги исплаќа на десетгодишни рати со годишна камата од 2%.

Република Северна Македонија може во секое време да изврши откуп на обврзниците за денационализација пред рокот на нивното достасување според условите, начинот и постапката што ги утврдува Владата на Република Северна Македонија.

Тргувањето со обврзниците за денационализација ќе се врши на Македонска берза АД Скопје, со посредство на брокерските куќи и банките членки на Македонската берза.

Пред рокот на нивното достасување, граѓаните може да ги користат обврзниците за денационализација за отплата на становите во општествена сопственост.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ