сабота, 2 март 2024

„Дни,години“, нова поетска книга на Димитар Башевски

Објавено на

часот

Сподели

„Дни, години“ е поетска книга која доаѓа во зрелата творечка фаза на Башевски и ги изразува главно оние поетски својства за кои еден број критичари пишуваа и за досегашните негови поетски книги. Во таа смисла, англискиот критичар Алан Браунџон, по повод објавата на избор поезија на Башевски во Лондон, напиша дека „како повозрасен писател, тој (Башевски) сосема природно се движи во митовите на зрелоста, отколку во смелите фантазии на младоста“.

Како генерална оценка за неговата поезија, која во голема мера може да важи и за „Дни, години“, може добро да послужи и искажувањето на Петар Т. Бошковски, кога тој во еден свој текст во книгата „Премрежето на критиката“, за поезијата на Башевски вели: „…Стиховите на Димитар Башевски се убедлив уметнички факт за важењето на геслото за поезијата како говор ‘за крупни нешта со моќен глас’ постулирано од Блаже Конески. Автор со широк духовен хоризонт во кој се среќаваат, се одгледуваат и плодно се вкрстуваат личното и колективното, историското и митското паметење… Неговиот култивиран поетски однос и рафиниран сензибилитет се подеднакво изострени и промислени и во пробивот во светот на идеите во кој се движи, и во поглед на одредувањето на аглите од кои нив ги актуелизира…“.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ