четврток, 22 февруари 2024

Делегацијата на ЕУ ги презентираше резултатите од 49 иницијативи на граѓанското општество

Денеска салата на Филхармонија на Македонија во Скопје, шефот на Делегацијата на Европската Унија, амбасадорот Дејвид Гир и Методија Димовски, генерален секретар на македонската влада го отворија Саемот за граѓанско општество за презентација на резултатите од 49 успешни иницијативи спроведени во рамките на Механизмот за граѓанска отпорност на ЕУ (ЕУ МГО). Следеше и презентација на резултатите од овој механизам за поддршка на ЕУ во форма на дигитална изложба и преку информативни материјали.

Објавено на

часот

Сподели

EУ MГО обезбедува поддршка за малите граѓански и локални организации со цел да се спроведат акции во корист на локалните заедници низ целата земја и да се зајакне отпорноста на граѓаните при чести општествени промени. Во рамките на МГО поддршката, ЕУ додели 0,9 милиони евра за поддршка на 49 иницијативи на граѓанското општество спроведени во текот на 2023/2024 година. Поддршката им овозможи на доделените граѓански организации да преземат ефективни активности за навремено да одговорат на итните потреби во нивните заедници и да ја зајакнат отпорноста на граѓаните. Тие, исто така, ги информираа граѓаните за придобивките од процесот на пристапување во ЕУ и поврзаните секторски реформи во секојдневниот живот на граѓаните.

Овие граѓански иницијативи служат како катализатори за трансформација, кои влијаат на локалните политики и промовираат прашања како што се човековите права, родовата еднаквост, зајакнувањето на младите, културната и еколошката свест и заштита, социо-економскиот раст и создавањето работни места. Иницијативите придонесоа за поинклузивно, праведно и зајакнето општество, позитивно влијаејќи на животот на локалните заедници.

Поддршката на ЕУ МГО се спроведува во рамките на проектот финансиран од ЕУ „Техничка помош за подобрување на поволната средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ