сабота, 20 април 2024
Пред протестот на професорите и студентите

БРО ги поддржува барањата на ФИНКИ, но своите бараки нема да ги отстапи

Пред протестот на професорите и студентите од ФИНКИ, факултет со најмногу студенти во Македонија, а кои бараат проширување на просторните услови и предлагаат времено да ги добијат бараките на Бирото за развој на образованието (БРО), од Бирото со реакција и до ФИНКИ и до Владата: Протестот го сметаме за оправдан, но од нашите бараки во кои привремено сме сместени 40 години, не излегуваме. „Барајте да ви се доизгради започнатиот објект во Универзитетскиот кампус или оној објект, исто така, наменет за вас, во кампусот на ПМФ“, порачаа од Бирото.

Објавено на

часот

Сподели

Во реакцијата на Бирото за развој на образованието се вели:

Бирото за развој на образованието (поранешен Педагошки завод на Македонија) е најстарата и најзначајната инстутуција во државата во чија надлежност е развојот на предучилишното, на основното и на средното образование, односно изработката на наставните програми, спроведувањето истражувања од областа на образованието, спроведувањето обуки за професионален развој на наставниците и обезбедувањето стручна и советодавна помош и поддршка на наставниците.

Институцијата повеќе од 40 години е сместена во „привремени“ објекти/бараки во сопственост на државата за кои домаќински се грижи и ги одржува за непречено одвивање на работните задачи во нејзина надлежност и од чија реализација зависи и секојдневната работа на училиштата, наставниците, директорите на училиштата, како и на другите институции и организации од областа на образованието.

Последната година „привремените објекти“ на Бирото за развој на образованието станаа интерес и цел на ФИНКИ. Со постојан притсок до Министерството за образование и наука, до Генереалниот секретаријат на Владата и другите државни органи се бара дислоцирање на Бирото за развој на образованието, при што Факултетот се дрзнува да дава „произволни“ решенија за Бирото, а што се од суштинско значење за институцијата, само за да реши сопствен „просторен проблем“ и тоа „привремено“. И покрај тоа што Управата за имотно-правни работи при Министерството за финансии, како и Агенцијата за катастар на недвижности дадоа негативни мислења на нивното барање и се во прилог на задржување на просториите од страна на Бирото за развој на образованието, ФИНКИ продолжува решението на сопствениот проблем да го бара во „преселување“ на друга институција, наместо да ги „притиска“ надлежните институиции да им се доизгради започнатиот објект во Универзитетскиот кампус (или оној објект, исто така, наменет за нив, во кампусот на ПМФ) и трајно да го реши просторниот проблем.

Ги информираме сите институции и јавноста дека Бирото за развој на образованието ќе продолжи да ги извршува сите активности и работни задачи согласно своите надлежности, како и до сега, на иста локација, во просториите на ул.Руѓер Бошковиќ бр. 20. Сѐ додека не се изгради објект според потребите и надлежностите на институцијата, согласно бројот на вработени и согласно услугите што ги пружа на повеќе од 23.000 наставници нема да дозволиме „селење во непознат правец“ без соодветни услови за работа, со рушење на достоинството и на институцијата и на вработените.

Исто така, ги информираме Министерството за образование и наука, Владата и сите други надлежни институции дека нема да прифатиме никакво решение во врска со просториите на Бирото за развој на образованието, доколку во процесот на изнаоѓање решение не бидат вклучени претставници од Бирото и не бидат земени предвид сите потреби и специфики поврзани со дејноста на Бирото за развој на образованието. Во спротивно, иако за нас неприфатливо, но според „обрасците“ на однесување во државата и решавање на проблемите со притисоци, информираме дека ќе ги запреме нашите секојдневни активности и ќе ги повикаме на поддршка сите соработници (наставници, директори, воспитувачи, стручни соработници…).

Јавно порачуваме дека се залагаме да се изнајде соодветно решение за непречено одвивање на наставата на студентите на ФИНКИ и го поддржуваме Факултетот во залагањата да обезбеди соодветни услови за настава и трајно да го реши просторниот проблем, наместо да бара „привремено“ решавање на проблемот во „привремените објекти“ на Бирото за развој на образованието, во кои нема услови за настава.

Исто така, се прашуваме, дали можеби „привременото решение“ е првиот чекор „атрактивната“ локација на „привремните објекти“ да прерасне во „повеќенаменски објект“ и трајно решение за, за сега, непознати намени.

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ