Србија воведува задолжително носење маски во сите здравствени установи
Фото: ЕПА
1695063804

Исто така е наложено задолжително тестирање на ковид на сите вработени во здравствените установи кои имаат симптоми на акутна респираторна инфекција, како и нивна задолжителна контрола и тестирање по прележаната инфекција. На ниво на здравствени установи, тестирањето на пациентите е услов за хоспитализација, но и за прием на хематолошките и онколошките оддели.

Дополнително, тестирање е нужно за прием на одделот геријатрија и други оддели на кои се лекуваат пациенти со примарни или тешки имунодефициенции. Воведена е забрана за посета на болниците кои се во надлежност на Комисијата за превенција на болнички инфекции.

Комисиите за превенција на болничките инфекции во здравствените установи се должни во следните седум дена да направат проценка на епидемиолошката ситуација и да дадат предлог мерки, како и редовно да ја следат епидемиолошката ситуација. Што се однесува до сместувањето на хоспитализираните пациенти заболени од ковид, работната група зазеде став дека засега не е неопходно нивно дополнително проширување.