Општина Центар го продолжи рокот за ангажирање на лични асистенти за ученици со посебни потреби
1695033474

Повторниот Јавен повик, како што информираат од Општина Центар, се распишува заради недоволно пријавени кандидати за лични асистенти на претходниот повик.

„Заинтересираните кандидати кои сакаат да бидат ангажирани треба да имаат минимум завршено средно образование, претходно искуство во работа со деца со посебни образовни потреби, долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над пет години), млади лица до 29 години, лица постари од 50 години, самохрани родители, како и родители на деца со попреченост“, се наведува во соопштението.

Од Општина Центар напоменуваат дека предност ќе имаат кандидатите кои имаат завршено високо образование: дипломиран наставник по предметна/одделенска настава, дипломиран психолог, дипломиран педагог, дипломиран дефектолог или дипломиран социјален работник, имаат искуство во работа како лични/образовни асистенти во претходните циклуси на проекти, како и да поседуваат лиценца за личен асистент на лица со попреченост издадена од овластена институција.

„Заинтересираните лица што ќе бидат вклучени во проектот 'Образование за сите' ќе бидат работно ангажирани како лични асистенти на ученици со посебни образовни потреби, вклучени во образовниот процес во основните училишта на територија на Општина Центар-Скопје, во учебната 2023/2024 година. Тие ќе имаат скратено работно време од дваесет (20) работни часа неделно, во период од девет (8) месеци, почнувајќи од 1 октомври 2023 година до крајот на учебната 2023/2024 година. За кандидатите што ќе бидат избрани и вклучени во проектот „Образование за сите“ се предвидува паричен надоместок во висина од 12.000,00 денари (нето-износ), со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување предизвикано од повреда на работа и професионална болест“, се наведува во соопштението од Општина Центар.

Оттаму посочуваат дека лицата кои сакаат да аплицираат за учество во Јавниот повик треба да приложат барање за учество во проект „Образование за сите“, професионална кратка биографија, потврда од Агенцијата за вработување (доколку кандидатот е невработено лице евидентирано во Агенцијата), доказ за завршено образование (копија), потврда за претходно работно искуство со лица со попреченост (доколку кандидатот поседува таква), како и лиценца за личен асистент на лица со попреченост (доколку кандидатот поседува таква).

„Барањето за учество во проектот „Образование за сите“ (заедно со потребната придружна документација) може да се поднесе во Архивата на Општина Центар-Скопје, барака 6, од 9 до 15 часот. Јавниот повик е достапен на веб-страницата на Општина Центар-Скопје и на огласните табли на општинските основни училишта на територија на Општина Центар-Скопје“, се наведува во соопштението.