Се изедначуваат правата на мажите и жените осудени на затворски казни
Фото: Роберт Атанасовски
1685029072

Со измените е предвидено лице од женски пол, кое е осудено на казна затвор до три години или издржало казна затвор од три години, да може да ги користи поволностите во согласност со правилникот и куќниот ред од КПУ „Идризово“.

„Со измените на Правилникот повеќе нема да има дискриминација на осудените лица од женски пол во женското одделение, наспроти осудените од машки пол“, велат од Министерството за правда.