Кои занимања се бараат и се нудат на македонскиот пазар на труд?
1682404815

Кои занимања се бараат и се нудат на македонскиот пазар на труд? Најголем број од занимањата со високи вештини се суфицитарни.

За едно слободно работно место за професор има 71 невработено лице со ова занимање. По 29 невработени медицински сестри, лаборанти и фармацевтски техничари конкурираат за едно работно место.

Побарувачката за програмери, работници со софтвер, администратори, оператори и техничари ја надминува понудата. За секое слободно работно место за информатички техничари недостигаат 24 работници.